Regler

For at sikre god stemning og en dejlig oplevelse, så gælder følgende regelsæt for tilmelding og deltagelse til CSL events.

Overtrædelse af regelsættet kan medføre bortvisning fra eventet, uden mulighed for refundering af billetpris eller -gebyr.

Billet & tilmelding

 1. Deltagelse forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler samt gældende dansk lovgivning.
 2. Minimumsalder for deltagelse er 18 år.
 3. Eventet er for medlemmer af CSLOBBY.GG og medlemsskab af Discord serveren er påkrævet.
  • Ved udelukkelse fra Discord serveren vil deltagelse til eventet ikke være muligt.
 4. Ved tilmelding accepterer du at tilmelding er bindende og kan ikke refunderes.
  • Ved videresalg af billetten gælder pkt. 2 og pkt. 3 fortsat.
  • Ved videresalg skal der oprettes en ticket på Discord, for at vi kan overdrage billetten til den nye deltager.
  • Billetten kan kun refunderes såfremt at hele eventet aflyses.

Generelt

 1. Alkohol er tilladt, dog ikke mere end man kan styre sig! Ingen synlig beruselse er acceptabel.
 2. Indtagelse, besiddelse eller salg af alle former for narkotiske stoffer vil medføre bortvisning uden refundering, samt en politianmeldelse.
 3. Tyveri, trusler og voldelig optrin accepteres ikke og vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden refundering.
 4. Ingen rygning indendørs - gælder også e-cigarreter. Al rygning skal foregå i de dedikerede områder udenfor.
 5. Vi forbeholder vi os retten til at tage billeder og optage video under eventet, og det er muligt, at du bliver en del af disse optagelser. Hvis du er i fokus på nogle billeder eller videoer, vil vi altid anmode om din tilladelse, før vi bruger materialet i markedsføringsøjemed.
  • For billeder og videoer, der omfatter flere deltagere, for eksempel ud over selve salen, er det ikke altid praktisk at indhente tilladelser fra alle. Vi sætter dog stor pris på din forståelse og samarbejde.
 6. Det er kun tilladt at uddele og/eller ophænge bannere, reklamematerialer og lignende ifølge aftale med crew.
 7. Der må ikke medbringes sodavand/slik/mad og andet til videresalg – gratis uddeling er til gengæld helt ok.

Deltagerpladsen

 1. Til hver deltagerplads er der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed.
 2. Ingen unødvendig belastning af strøm, netværk eller internet er tilladt, herunder er det forbudt at medbringe; køleskab/køletaske, el-kedel, toaster, kaffemaskiner osv.
  • Jvf. dette, er det ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr såsom routere, access points, switche m.m.
 3. Der skal anvendes høretelefoner/headset til lyd, ingen højttaler tilladt.
 4. Man må ikke medbringe møbler, udover én kontorstol/gamerstol.
  • Der vil være alm. stole til rådighed, såfremt man ikke selv medbringer.
 5. Ingen piratkopiering, hacking, hærværk m.m. - undgå at røre andres udstyr.
 6. Man skal løbende holde sin plads oprydelig, så affald kommer i skraldespandene, pant i pantsækkene osv.
 7. Det er ikke tilladt at sove under borde, på gangarealer eller lignende.
 8. Der er gode siddeforhold i cafeteriet - benyt dem til dine måltider.